Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Starbucks

Posledná revízia: 29. januára 2022

Ďakujeme, že ste navštívili webovú lokalitu spoločnosti Starbucks RTD a prečítali si naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov. V spoločnosti Starbucks sa zaväzujeme chrániť práva našich zákazníkov na ochranu osobných údajov. Cieľom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov spoločnosti Starbucks (ďalej len „vyhlásenie“) je zrozumiteľne vám vysvetliť, aké osobné informácie alebo údaje od vás spoločnosť Starbucks EMEA Limited, Starbucks Corporation a jej príslušné dcérske a sesterské spoločnosti (ďalej len „my“, „nás“, „naše“, „Starbucks“) zhromažďujú a prečo, ako s osobnými údajmi nakladáme a chránime ich, ako môžete uplatniť svoje práva na ochranu osobných údajov a aké máte možnosti. Vaše osobné informácie alebo údaje sú akékoľvek informácie, ktoré vás identifikujú, overujú vašu totožnosť a môžu byť spojené s vami a vašimi transakciami, správaním alebo preferenciami.

Toto vyhlásenie sa vzťahuje na webovú lokalitu na adrese starbucksrtd.com (ďalej len „lokalita“) a na všetky ostatné webové lokality alebo aplikácie spojené so značkami alebo produktmi spoločnosti Starbucks, ktoré návštevníka alebo používateľa presmerujú na toto vyhlásenie. Webová lokalita, ktorú vlastní a prevádzkuje spoločnosť Starbucks, môže obsahovať odkazy na webové lokality, ktoré vlastnia a prevádzkujú iné spoločnosti. Toto vyhlásenie sa nevzťahuje na webové lokality a služby, ktoré vlastnia a prevádzkujú tretie strany. Výraz „vaše zariadenie“ sa vzťahuje na akýkoľvek počítač, tablet, smartfón alebo iné zariadenie, ktoré používate na prístup k tejto lokalite.

Toto vyhlásenie nadobudlo účinnosť v deň uvedený v hornej časti tejto webovej lokality. Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať. Ak vykonáme podstatné zmeny, uverejníme aktualizované vyhlásenie na tejto stránke a zmeníme dátum v hornej časti tejto webovej stránky s vyhlásením. Odporúčame vám, aby ste pri prístupe na naše webové lokality a do mobilných aplikácií sledovali aktualizácie a zmeny tohto vyhlásenia a pozreli si tento dátum. O všetkých zmenách tohto vyhlásenia, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na spôsob, akým používame alebo zverejňujeme vaše osobné údaje, vás budeme informovať pred nadobudnutím účinnosti zmeny.

ÚDAJE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME

AKO POUŽÍVAME VAŠE ÚDAJE

AKO ZDIEĽAME VAŠE ÚDAJE

SÚBORY COOKIE A PODOBNÉ TECHNOLÓGIE

VAŠE MOŽNOSTI

AKO CHRÁNIME VAŠE ÚDAJE

POUŽÍVANIE DEŤMI

MEDZINÁRODNÉ PRENOSY OSOBNÝCH ÚDAJOV

KONTAKTUJTE NÁS

Údaje, ktoré zhromažďujeme

Lokalita od vás nevyžaduje žiadne osobné údaje, ako napríklad vaše meno alebo údaje o zmluve. Pri používaní lokality však automaticky zhromažďujeme niektoré údaje pomocou súborov cookie a podobných technológií, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako používate lokalitu a ako môžeme zlepšiť jej používanie vami. Tieto údaje zahŕňajú:

 • Údaje o zariadení a používaní – Zhromažďujeme údaje v súvislosti s vaším zariadením a prehliadačom, ako napríklad typ zariadenia, ktoré používate, váš operačný systém, prehliadač, ktorý používate, vášho poskytovateľa internetových služieb, adresu internetového protokolu (IP), webovú lokalitu, ktorá vás odkázala na našu webovú lokalitu, webové stránky, ktoré si prezeráte (vrátane dátumu a času ich zobrazenia), služby alebo funkčnosť, ku ktorým pristupujete alebo ktoré používate (vrátane dátumu a času vášho prístupu alebo používania), a predmet reklám, na ktoré kliknete alebo ktorými prechádzate. Na zhromažďovanie týchto údajov používame súbory cookie a podobné technológie.
 • Údaje o polohe – Údaje o polohe vášho zariadenia zhromažďujeme na účely vylepšenia alebo zjednodušenia lokality. Údaje o polohe zariadenia, ktoré používate, tiež môžeme použiť nato, aby sme pochopili, ako sa naša lokalita používa, a aby sme mohli poskytovať relevantnejšiu reklamu. Ak sa chcete vyjadriť explicitný nesúhlas so zhromažďovaním týchto údajov o polohe, pozrite si nižšie časť s názvom „Vaše možnosti“.
Ako používame vaše údaje

Údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, používame rôznymi spôsobmi vrátane nasledovných:

 • na naše oprávnené obchodné účely, okrem iného s cieľom:
  • udržiavať, zlepšovať a analyzovať lokalitu;
  • zisťovať alebo vyšetrovať porušenia zabezpečenia alebo podvody a predchádzať im; a
  • umožniť funkčnosť lokality.
 • na splnenie našich zákonných povinností, napríklad na vedenie príslušných záznamov na interné administratívne účely a podľa požiadaviek platných zákonov, a na poskytovanie dôležitých informácií o bezpečnosti výrobkov a oznámení o stiahnutí výrobkov z trhu;
 • na základe vášho súhlasu, napríklad, na zasielanie osobne prispôsobených propagačných akcií a špeciálnych ponúk prostredníctvom e-mailu a iných elektronických prostriedkov alebo na informovanie o našich značkách, produktoch, podujatiach alebo na iné propagačné účely.

Ak sme vaše údaje zhromažďovali a spracúvali s vaším súhlasom, môžete ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie vášho súhlasu neovplyvní zákonnosť akéhokoľvek spracúvania, ktoré sme vykonali pred jeho odvolaním, ani neovplyvní spracúvanie vašich údajov vykonané na základe iných zákonných dôvodov spracúvania, ako je súhlas.

Ako zdieľame vaše údaje

Vaše údaje zdieľame za nasledujúcich okolností:

Keď spolupracujeme – Údaje môžeme zdieľať medzi a so spoločnosťou Starbucks EMEA Limited a jej sesterskými spoločnosťami, ako aj medzi spoločnosťou Starbucks Corporation, jej dcérskymi spoločnosťami a sesterskými spoločnosťami na účely riadenia a analýzy, rozhodovania a iné obchodné účely. Vaše údaje môžeme napríklad zdieľať v rámci týchto spoločností s cieľom rozšíriť a propagovať naše ponuky výrobkov a služieb.

Keď spolupracujeme s poskytovateľmi služieb – Vaše údaje zdieľame s poskytovateľmi služieb, ktorí nám poskytujú podporné služby, napríklad webové hostiteľské služby, doručovanie e-mailov a pošty, mapovanie polohy, dodávanie produktov a služieb, analytické služby alebo vykonávanie akademického výskumu.

Keď pracujeme na obchodných transakciách – Ak sa zapojíme do fúzie alebo inej situácie, ktorá zahŕňa prevod niektorých alebo všetkých našich obchodných aktív, môžeme vaše údaje poskytnúť obchodným subjektom alebo osobám zapojeným do rokovaní alebo prevodu.

Keď nám zdieľanie pomáha chrániť zákonné záujmy – Vaše údaje môžeme zverejniť, ak sa domnievame, že ich zverejnenie vyžaduje zákon, predvolanie k súdu alebo iný právny proces, ak sa domnievame, že zverejnenie je nevyhnutné na presadzovanie našich zmlúv alebo zásad, alebo ak sa domnievame, že nám zverejnenie pomôže chrániť práva, majetok alebo bezpečnosť spoločnosti Starbucks alebo našich zákazníkov či partnerov.

Ak dáte súhlas – Údaje o vás môžeme zdieľať s inými spoločnosťami, ak nám dáte súhlas alebo nám dáte pokyn na zdieľanie údajov.

Súbory cookie a podobné technológie

My a iné subjekty používame rôzne technológie na zhromažďovanie údajov o vašom zariadení a používaní lokality. Tieto technológie zahŕňajú súbory cookie a Java skripty. Väčšinu webových prehliadačov možno naprogramovať tak, aby akceptovali alebo odmietli používanie niektorých alebo všetkých týchto technológií, hoci na vypnutie alebo ovládanie iných technológií musíte podniknúť ďalšie kroky. Viac informácií nájdete v časti tohto vyhlásenia s názvom „Vaše možnosti“.

Súbory cookie – Súbory cookie sú malé dátové súbory, ktoré sa odosielajú zo servera webovej lokality a ukladajú sa na pevný disk vášho zariadenia buď len počas trvania vašej návštevy („súbory cookie relácie“), alebo na pevne stanovené obdobie („trvalé súbory cookie“). Súbory cookie obsahujú informácie, ktoré môže webový server neskôr prečítať.

Java skripty – Java skripty sú úryvky kódu vložené do rôznych častí webových lokalít a aplikácií, ktoré umožňujú rôzne operácie vrátane zrýchlenia obnovovania určitej funkčnosti alebo monitorovania používania rôznych online komponentov.

Sociálne siete – Na lokalitu sme pridali určité funkcie, ktoré umožňujú sociálnym sieťam (napríklad Facebook, Instagram a Google) sledovať aktivity svojich členov alebo zhromažďovať určité údaje, keď používajú našu webovú lokalitu alebo mobilné aplikácie. Tieto funkcie môžu zahŕňať technológie nazývané „doplnky“ a „miniaplikácie“. Doplnky vytvárajú priame prepojenie medzi dvomi webovými lokalitami a miniaplikácie sú interaktívne miniprogramy, ktoré na našich webových lokalitách poskytujú služby iných spoločností. Ak máte pochybnosti o spôsobe, akým sociálna sieť sleduje vašu aktivitu, obráťte sa na sociálnu sieť alebo si prečítajte jej zásady ochrany osobných údajov. Zásady používania údajov spoločnosti Facebook si môžete pozrieť napríklad na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/.

Tieto a podobné technológie sa používajú na tieto účely:

Služby a funkčnosť – Niektoré z týchto technológií sú potrebné na to, aby ste mohli pristupovať k lokalite a používať rôzne služby a funkčnosť, ktoré ponúkame. Bez týchto technológií by niektoré služby a funkčnosť na našich webových lokalitách a mobilných aplikáciách nefungovali správne.

Monitorovanie výkonnosti – Niektoré z týchto technológií nám pomáhajú analyzovať a odhadovať návštevnosť a vyhodnocovať objem používania služieb a funkčnosti na lokalite. Ukazujú nám, ako návštevníci a zákazníci interagujú s našimi digitálnymi prvkami, či sa vyskytli nejaké chyby, do akej miery sú určité webové stránky, aplikácie, služby alebo funkčnosť prístupné a používané a ako sa správajú alebo fungujú. Tieto technológie nám pomáhajú pochopiť, ako sa lokalita používa, a pomáhajú nám zlepšovať obsah a prevádzku našich online prvkov. Pri používaní týchto technológií na monitorovanie výkonnosti sa nezhromažďujú žiadne údaje, ktoré by vás identifikovali.

Pohodlie pre používateľa – Niektoré z týchto technológií uľahčujú používanie lokality, služieb a funkčnosti, ktoré sprístupňujú, tým, že zrýchľujú načítanie a obnovovanie a pamätajú si informácie, ktoré ste poskytli pri predchádzajúcich návštevách.

Marketing – Niektoré z týchto technológií sa používajú na prispôsobenie vašich skúseností na lokalite prostredníctvom kontroly propagačných akcií, reklám a iných marketingových správ, ktoré sa môžu zobrazovať pri prístupe alebo používaní týchto alebo iných digitálnych prvkov. Tieto technológie nám tiež pomáhajú zistiť, ktoré služby a funkčnosť používate a ako pristupujete k informáciám o nás. Tieto údaje môžeme použiť na osobné prispôsobenie vašej návštevy lokality alebo na zasielanie relevantných informácií o propagačných akciách a reklám.

Tretie strany – Niektoré z vyššie uvedených funkcií, analytických nástrojov, obsahu a reklamy na lokalite môžu poskytovať tretie strany, ktoré zhromažďujú informácie o zariadení a používaní a údaje o polohe vo vašich rôznych zariadeniach prostredníctvom súprav na vývoj mobilného softvéru, súborov cookie a iných podobných technológií. Viac informácií o explicitnom nesúhlase s cielenou reklamou a kontrole používania súborov cookie a iných podobných technológií nájdete v časti „Vaše možnosti“ tohto vyhlásenia.

Vaše možnosti

Údaje o polohe – Môžete upraviť nastavenia svojho zariadenia tak, aby sa údaje o vašej fyzickej polohe neodosielali nám ani tretím stranám, a to (a) vypnutím služieb určovania polohy v nastaveniach zariadenia; alebo (b) odopretím prístupu k údajom o polohe určitým webovým lokalitám alebo mobilným aplikáciám zmenou príslušných predvolieb a oprávnení v nastaveniach mobilného zariadenia alebo prehliadača. Upozorňujeme, že vaša poloha môže byť odvodená z nastavení siete Wi-Fi, rozhrania Bluetooth a iných nastavení zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v nastaveniach zariadenia.

Súbory cookie a podobné technológie – Súbory cookie môžete odmietnuť úpravou príslušných nastavení vo svojom prehliadači. Každý prehliadač je iný, ale mnohé bežné prehliadače (Internet Explorer, Chrome, Firefox a Safari) majú nastavenia alebo možnosti, ktoré môžete upraviť tak, aby ste mohli prijať alebo odmietnuť súbory cookie a určité ďalšie technológie pred ich uložením alebo inštaláciou, alebo aby ste mohli úplne odstrániť alebo odmietnuť používanie alebo inštaláciu určitých technológií. Ak sa chcete dozvedieť správny spôsob úpravy nastavení prehliadača, použite ponuku Pomocník v prehliadači.

Reklamy založené na záujmoch – Mnohé reklamné spoločnosti, ktoré zhromažďujú údaje na účely reklamy založenej na záujmoch, sú členmi European Interactive Digital Advertising Alliance (Európska aliancia pre interaktívnu digitálnu reklamu), Network Advertising Initiative (Iniciatíva pre sieťovú reklamu) a Digital Advertising Alliance (Aliancia pre digitálnu reklamu), ktoré spravujú webové lokality, kde ľudia môžu vyjadriť explicitný nesúhlas s reklamou založenou na záujmoch poskytovanou ich členmi. Ak chcete na týchto stránkach vyjadriť svoj explicitný nesúhlas, navštívte http://www.youronlinechoices.com, www.AboutAds.info a http://optout.networkadvertising.org/#!/

Služba Google Analytics – Službu Google Analytics používame na zhromažďovanie a analýzu údajov o vašom používaní našich webových lokalít. Ak chcete vyjadriť explicitný nesúhlas s používaním služby Google Analytics, navštívte webovú lokalitu spoločnosti Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ (Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako spoločnosť Google zhromažďuje a spracúva údaje, navštívte webovú lokalitu spoločnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/partners/).

Technológia „Nesledovať“ – Niektoré webové prehliadače majú predvoľbu „Nesledovať“, ktorá na navštívené webové lokality prenáša hlavičku „Nesledovať“ s informáciami, že si neželáte, aby sa vaša činnosť sledovala. Táto lokalita v súčasnosti nereaguje na signály prehliadača „Nesledovať“.

Vaše práva

V závislosti od platných právnych predpisov môžete mať rôzne práva týkajúce sa vašich osobných údajov, ako napríklad právo na prístup, opravu, obmedzenie, podanie námietky, prenosnosť a vymazanie. Tieto práva podliehajú obmedzeniam stanoveným zákonom. Ak chcete uplatniť príslušné práva, kontaktujte nás niektorým z nižšie uvedených spôsobov.

V prípade návštevníkov v EÚ môžete podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že naše spracúvanie vašich osobných údajov porušuje platné právne predpisy.

Ako chránime vaše údaje

Spoločnosť Starbucks chráni vaše údaje pomocou technických, fyzických a administratívnych bezpečnostných opatrení s cieľom znížiť riziko straty, zneužitia, neoprávneného prístupu, zverejnenia alebo úpravy vašich údajov. Hoci sme použili technológie zabezpečenia a postupy na ochranu vašich osobných údajov, nie je možné zaručiť 100 % zabezpečenie žiadneho systému ani siete.

Spoločnosť Starbucks bude uchovávať vaše informácie len tak dlho, ako je to primerane potrebné na jednotlivé účely.

Používanie deťmi

Nemáme v úmysle, aby túto lokalitu používali osoby mladšie ako 13 rokov. Ak ste rodič alebo opatrovník a domnievate sa, že sme mohli zhromažďovať údaje o vašom dieťati, kontaktujte nás, ako je uvedené v časti „Kontaktujte nás“ tohto vyhlásenia.

Medzinárodné prenosy osobných údajov

Niektoré z tretích strán, s ktorými zdieľame vaše osobné údaje, sa môžu nachádzať v Spojených štátoch amerických a iných krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru vrátane krajín, ktoré nemusia poskytovať rovnakú úroveň ochrany údajov ako vaša domovská krajina. Prijímame primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov zo strany príjemcov, napríklad štandardné zmluvné doložky o ochrane údajov, ktorých kópiu môžete získať zaslaním e-mailu na adresu privacy@starbucks.com.

Štít na ochranu osobných údajov

Vaše osobné údaje zdieľame so spoločnosťou Starbucks Corporation, ktorá sa zúčastňuje rámcov Štít na ochranu osobných údajov a osvedčila dodržiavanie súladu so štítmi na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a Švajčiarskom a USA. Spoločnosť Starbucks sa zaväzuje, že všetky osobné údaje prijaté z členských krajín Európskej únie (EÚ) a Švajčiarska budú podliehať platným zásadám v súlade s rámcami Štít na ochranu osobných údajov. Ak sa chcete dozvedieť viac o Štíte na ochranu osobných údajov a pozrieť si certifikáciu spoločnosti Starbucks Corporation, navštívte Zoznam pre Štít na ochranu osobných údajov amerického Ministerstva obchodu na adrese: https://www.privacyshield.gov/list.

Starbucks Corporation je zodpovedná za spracúvanie osobných údajov, ktoré dostáva a následne prenáša tretej strane, ktorá koná ako splnomocnený zástupca v jej mene, podľa rámca Štít na ochranu osobných údajov. Spoločnosť Starbucks dodržiava zásady Štítu na ochranu osobných údajov pri všetkých ďalších prenosoch osobných údajov z EÚ a Švajčiarska vrátane ustanovení o zodpovednosti za ďalší prenos.
Pokiaľ ide o osobné údaje prijaté alebo prenesené podľa rámca Štít na ochranu osobných údajov, spoločnosť Starbucks Corporation podlieha regulačným právomociam americkej Federálnej komisie pre obchod. V určitých situáciách môže byť spoločnosť Starbucks povinná zverejniť osobné údaje na základe zákonných požiadaviek verejných orgánov vrátane splnenia požiadaviek národnej bezpečnosti alebo presadzovania práva.

Ak máte nevyriešený problém týkajúci sa ochrany osobných údajov alebo používania údajov, ktorý nebol uspokojivo vyriešený, obráťte sa na nasledujúceho poskytovateľa riešenia sporov so sídlom v USA (bezplatne) na adrese https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Za určitých podmienok, ktoré sú podrobnejšie opísané na webovej lokalite Štít na ochranu osobných údajov: https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, môžete mať nárok na záväzné rozhodcovské konanie, ak boli vyčerpané iné postupy riešenia sporov.

Kontaktujte nás

Všetky vaše otázky, pripomienky a obavy týkajúce sa ochrany osobných údajov sú vítané. Kontaktujte nás poštou na adrese: Starbucks EMEA Limited, Building 7 Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE alebo nášho úradníka pre ochranu údajov na adrese privacy@starbucks.com.

Dobrý deň. Vidíme, že na návštevu našej webovej lokality používate starší prehliadač.

Táto webová lokalita nebude fungovať správne s prehliadačom, ktorý práve používate. Ak chcete dosiahnuť čo najlepší zážitok z používania, odporúčame použiť jeden z nasledujúcich prehliadačov: