Personvernerklæring fra Starbucks

Sist revidert: 29. januar 2022

Takk for at du besøker Starbucks' nettsted for ferdige drikker og leser personvernerklæringen vår. I Starbucks forplikter vi oss til å beskytte personvernrettighetene til kundene våre. Målet med personvernerklæringen til Starbucks («erklæringen») er å forklare deg i klartekst hvilke personopplysninger eller data Starbucks EMEA Limited, Starbucks Corporation og våre respektive datterselskaper og tilknyttede selskaper («vi», «oss», «vår», «Starbucks») samler inn deg, og hvorfor vi gjør det, hvordan vi håndterer og beskytter personopplysninger, og hvordan du gjør bruk av dine personvernrettigheter og -valg. Dine personopplysninger eller data er enhver opplysning som identifiserer deg, autentiserer deg og kan knyttes til deg og dine transaksjoner, din atferd eller dine preferanser.

Denne erklæringen gjelder for nettstedet starbucksrtd.com («nettstedet») og alle andre nettsteder eller apper knyttet til Starbucks-varemerker eller -produkter som sender leseren eller brukeren til denne erklæringen. Nettsteder som eies og drives av Starbucks, kan inneholde linker til nettsteder som eies og drives av andre selskaper. Denne erklæringen gjelder ikke for nettsteder og tjenester som eies og drives av tredjeparter. Begrepet «din enhet» viser til enhver form for datamaskin, nettbrett, smarttelefon eller annen enhet du bruker for å få tilgang til nettstedet.

Denne erklæringen trådte i kraft på datoen angitt øverst på denne nettsiden. Vi kan oppdatere denne erklæringen fra tid til annen. Hvis vi foretar vesentlige endringer, legger vi ut den oppdaterte erklæringen på denne siden og endrer datoen øverst på nettsiden for denne erklæringen. Vi oppfordrer deg til å se etter oppdateringer og endringer av denne erklæringen ved å sjekke denne datoen når du går inn på nettstedene og mobilappene våre. Vi vil varsle deg om eventuelle endringer av denne erklæringen som i vesentlig grad kan påvirke måten vi bruker eller oppgir dine personopplysninger på, før endringen trer i kraft.

OPPLYSNINGER VI SAMLER INN

SLIK BRUKER VI OPPLYSNINGENE DINE

SLIK DELER VI OPPLYSNINGENE DINE

INFORMASJONSKAPSLER OG LIGNENDE TEKNOLOGIER

DINE VALG

SLIK BESKYTTER VI OPPLYSNINGENE DINE

BARNS BRUK

INTERNASJONAL OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER

KONTAKT OSS

Opplysninger vi samler inn

Nettstedet ber deg ikke om å oppgi personopplysninger, slik som navn eller kontaktopplysninger. Når vi bruker nettstedet, samler vi imidlertid inn visse opplysninger automatisk gjennom bruken av informasjonskapsler og lignende teknologier, for at det skal bli enklere for oss å forstå hvordan du bruker nettstedet, og hvordan vi kan forbedre opplevelsen din. Vi samler inn følgende opplysninger:

 • Opplysninger om enhet og bruk – Vi samler inn opplysninger i forbindelse med enheten og nettleseren din, for eksempel hvilken type enhet du bruker, operativsystemet ditt, nettleseren du bruker, internettleverandøren din, internettprotokoll (IP)-adressen din, nettstedet som henviste deg til nettstedet vårt, nettsidene du ser på (inkludert datoen og klokkeslettet du ser dem), tjenestene eller funksjonaliteten du får tilgang til eller bruker (inkludert dato og klokkeslett for tilgang eller bruk), og emnet for annonsene du klikker på eller blar i. For å samle inn disse opplysningene bruker vi informasjonskapsler og lignende teknologier.
 • Stedsinformasjon – Vi samler inn opplysninger om hvor enheten din befinner seg, i den hensikt å forbedre eller tilrettelegge for nettstedet. Vi kan også bruke opplysningene om hvor enheten din befinner seg, for at det skal bli enklere å forstå hvordan nettstedet vårt brukes, og for å formidle mer relevante annonser. Hvis du vil velge bort innsamlingen av denne stedsinformasjonen, se delen nedenfor med tittelen «Dine valg».
Slik bruker vi opplysningene dine

Vi bruker opplysningene vi samler inn om deg, på ulike måter, inkludert:

 • til legitime forretningsformål, inkludert:
  • vedlikehold, forbedring og analyse av nettstedet
  • påvisning, forhindring eller etterforsking av sikkerhetsbrudd eller svindel
  • tilrettelegging for nettstedets funksjonalitet
 • for å overholde våre juridiske forpliktelser, for eksempel for å føre egnede journaler for interne administrative formål og som påkrevd av gjeldende lov, og gi viktig informasjon om produktsikkerhet og varsler om tilbakekalling av produkter
 • for, på grunnlag av ditt samtykke, blant annet å sende deg personlig tilpassede kampanjer og spesialtilbud eller informere deg om våre varemerker, produkter, arrangementer eller andre kampanjeformål via e-post og andre elektroniske midler

Hvis vi har samlet inn og behandlet opplysningene dine med ditt samtykke, kan du trekke tilbake samtykket når som helst. Hvis du trekker tilbake samtykket ditt, påvirker det ikke lovligheten av behandlinger vi utførte før du trakk samtykket tilbake, og det vil heller ikke påvirke behandlingen av opplysningene dine utført på andre lovlige behandlingsgrunnlag enn samtykke.

Slik deler vi opplysningene dine

Vi deler opplysningene dine under følgende omstendigheter:

Når vi jobber sammen – Vi kan dele opplysninger mellom og blant Starbucks EMEA Limited og dets datterselskaper, samt Starbucks Corporation, dets datterselskaper og tilknyttede selskaper i forbindelse med administrasjon og analyse, beslutningstaking og andre forretningsformål. Vi kan for eksempel dele opplysningene dine innad i disse selskapene for å utvide og fremme produktene og tjenestetilbudene våre.

Når vi jobber med tjenesteleverandører – Vi deler opplysningene dine med tjenesteleverandører som tilbyr oss støttetjenester, slik som drifting av nettsteder, levering av e-post og post, stedskartlegging, produkt- og tjenestelevering, analysetjenester eller gjennomføring av akademiske undersøkelser.

Når vi jobber med forretningstransaksjoner – Hvis vi blir involvert i en fusjon eller en annen situasjon som involverer overføring av noen av eller alle våre forretningseiendeler, kan vi dele opplysningene dine med forretningsenheter eller personer som er involvert i forhandlingen eller overføringen.

Når deling hjelper oss med å beskytte juridiske interesser – Vi kan oppgi opplysningene dine hvis vi mener at det er påkrevd ved lov, en stevning eller annen juridisk prosess, hvis vi mener at det er nødvendig for at vi skal kunne håndheve våre avtaler eller retningslinjer, eller hvis vi mener at det vil hjelpe oss med å beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til Starbucks eller våre kunder eller partnere.

Når du gir samtykke – Vi kan dele opplysninger om deg med andre selskaper hvis du gir oss tillatelse eller instruerer oss om å dele opplysningene.

Informasjonskapsler og lignende teknologier

Vi og andre bruker diverse teknologier for å samle inn opplysninger om enheten din og bruken din av nettstedet. Disse teknologiene omfatter informasjonskapsler og JavaScript. De fleste nettlesere kan programmeres til å godta eller avvise bruken av noen av eller alle disse teknologiene, men du må iverksette ytterligere tiltak for å deaktivere eller styre andre teknologier. For mer informasjon, se delen med tittelen «Dine valg» i denne erklæringen.

Informasjonskapsler – Informasjonskapsler er små datafiler som sendes fra serveren til et nettsted og lagres på harddisken på enheten din, enten så lenge besøket ditt varer («øktinformasjonskapsler») eller for en fast periode («vedvarende informasjonskapsler»). Informasjonskapsler inneholder visse opplysninger som kan leses av en webserver senere.

JavaScript – JavaScript er kodesnutter innebygd i ulike deler av nettsteder og apper som muliggjør en rekke operasjoner, inkludert akselerering av oppdateringshastigheten til visse funksjoner eller overvåking av bruken av ulike elektroniske komponenter.

Sosiale nettverk – Vi har lagt til visse funksjoner på nettstedet som gjør det mulig for sosiale nettverk (slik som Facebook, Instagram og Google) å spore aktivitetene til medlemmene sine eller samle inn visse opplysninger når de bruker nettstedet vårt eller mobilappene våre. Disse funksjonene kan omfatte teknologier som plugin-moduler og miniprogrammer. Plugin-moduler oppretter en direkte link mellom to nettsteder, og miniprogrammer (widgets) tilbyr andre selskapers tjenester på våre nettsteder. Hvis du er bekymret for måten et sosialt nettverk sporer aktiviteten din på, kan du kontakte det sosiale nettverket eller gjennomgå personvernerklæringen deres. Du kan for eksempel lese Facebooks retningslinjer for databruk på https://www.facebook.com/about/privacy/.

Disse og lignende teknologier brukes til følgende formål:

Tjenester og funksjonalitet – Noen av disse teknologiene er påkrevd for at du skal få tilgang til og lov til å bruke nettstedet og de ulike tjenestene og funksjonene vi tilbyr. Uten disse teknologiene slutter noen av tjenestene og funksjonene på nettstedene og mobilappene våre å fungere som de skal.

Ytelsesovervåkning – Noen av disse teknologiene hjelper oss med å analysere og beregne trafikk og evaluere volumet av bruken av tjenestene og funksjonene på nettstedet. De viser oss hvordan besøkende og kunder samhandler med våre digitale tilbud, om det er noen feil, i hvilken grad visse nettsider, apper, tjenester eller funksjoner åpnes og brukes, og hvordan de presterer eller fungerer. Disse teknologiene gjør det lettere for oss å forstå hvordan nettstedet brukes, og hjelper oss med å forbedre innholdet og driften av nettilbudet vårt. Når disse teknologiene brukes til ytelsesovervåkning, blir ingen opplysninger som identifiserer deg, samlet inn.

Brukervennlighet – Noen av disse teknologiene gjør det enklere å bruke nettstedet og tjenestene og funksjonene som er tilgjengelig, ved å akselerere innlastings- og oppdateringstider og huske informasjon du har oppgitt ved tidligere besøk.

Markedsføring – Noen av disse teknologiene brukes for at vi skal skreddersy opplevelsen din på nettstedet ved å styre hvilke kampanjer, reklamer og andre markedsføringsbudskap som kan vises når du åpner eller bruker disse eller andre digitale tilbud. Disse teknologiene hjelper oss også med å finne ut hvilke tjenester og funksjoner du bruker, og hvordan du får tilgang til opplysninger om oss. Vi kan bruke disse opplysningene til å tilpasse besøket ditt på nettstedet til deg personlig, eller til å sende deg relevante kampanjer og annonser.

Tredjeparter – Noen av ovennevnte funksjoner, analyser, innhold og annonser på nettstedet kan tilbys av tredjeparter som samler inn enhets- og bruksinformasjon samt stedsinformasjon fra de ulike enhetene dine gjennom programvareutviklingssett for mobil, informasjonskapsler og andre lignende teknologier. Du finner mer informasjon om hvordan du velger bort målrettet annonsering og styrer bruken av informasjonskapsler og andre lignende teknologier i delen «Dine valg» i denne erklæringen.

Dine valg

Stedsinformasjon – Det kan hende at du kan justere innstillingene på enheten din slik at opplysninger om ditt fysiske sted ikke sendes til oss eller tredjeparter, ved å (a) deaktivere stedstjenester i enhetsinnstillingene, eller (b) nekte visse nettsteder eller mobilapper tilgang til stedsinformasjon, ved å endre relevante preferanser og tillatelser på mobilenheten eller i nettleserinnstillingene. Merk at din stedslokasjon kan avledes fra wifi-, Bluetooth- og andre enhetsinnstillinger. Se dine enhetsinnstillinger for mer informasjon.

Informasjonskapsler og lignende teknologier – Det kan hende du kan avvise informasjonskapsler ved å justere de aktuelle innstillingene i nettleseren din. Alle nettlesere er forskjellige, men mange vanlige nettlesere (Internet Explorer, Chrome, Firefox og Safari) har preferanser eller alternativer som kan justeres slik at du enten kan godta eller avvise informasjonskapsler og visse andre teknologier før de stilles inn eller installeres, eller som lar deg fjerne eller avvise bruken eller installasjonen av visse teknologier i sin helhet. Hvis du vil lære den riktige måten å endre nettleserinnstillingene på, bruk hjelpemenyen i nettleseren din.

Interessebaserte annonser – Mange annonseringsselskaper som samler inn opplysninger for interessebasert annonsering, er medlemmer av European Interactive Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative og Digital Advertising Alliance, som vedlikeholder nettsteder der folk kan velge bort interessebasert annonsering fra medlemmene deres. For å velge bort disse sidene, gå til http://www.youronlinechoices.com, www.AboutAds.info og http://optout.networkadvertising.org/#!/

Google Analytics – Vi bruker Google Analytics for å samle inn og analysere opplysninger om hvordan du bruker nettstedene våre. For å velge bort Googles analysetjenester går du til Google-nettstedet: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ (hvis du vil vite mer om hvordan Google samler inn og behandler data, gå til Google-nettstedet: https://www.google.com/policies/privacy/partners/).

«Ikke spor»-teknologi – Noen nettlesere har en «Ikke spor»-preferanse som sender en «Ikke spor»-overskrift til nettstedene du besøker, med informasjon som oppgir at du ikke ønsker at aktiviteten din skal spores. Vårt nettsted reagerer for øyeblikket ikke på nettleseres «Ikke spor»-signaler.

Dine rettigheter

Avhengig av gjeldende lov kan du ha ulike rettigheter knyttet til personopplysningene dine, slik som rett til innsyn, rett til retting, rett til begrensning, rett til å protestere, rett til dataportabilitet og rett til sletting. Disse rettighetene er underlagt lovfestede begrensninger. Kontakt oss via en av metodene som er angitt nedenfor, hvis du ønsker å gjøre bruk av rettighetene dine.

Besøkende i EU kan sende inn en klage til en tilsynsmyndighet hvis de mener at vår behandling av personopplysningene deres bryter gjeldende lov.

Slik beskytter vi opplysningene dine

Starbucks beskytter opplysningene dine ved hjelp av tekniske, fysiske og administrative sikkerhetstiltak for å redusere risikoen for tap, misbruk, uautorisert tilgang, avsløring eller endring av opplysningene dine. Vi benytter oss av sikkerhetsteknologier og prosedyrer for å bidra til å beskytte personopplysningene dine, men ingen systemer eller nettverk er garantert 100 % sikre.

Starbucks oppbevarer opplysningene dine bare så lenge det er rimelig nødvendig for hvert formål.

Barns bruk

Det er ikke vår hensikt at nettstedet skal brukes av noen under 13 år. Hvis du er en forelder eller foresatt og mener at vi kan ha samlet inn opplysninger om barnet ditt, kan du kontakte oss som angitt under «Kontakt oss»-delen i denne erklæringen.

Internasjonal overføring av personopplysninger

Noen av tredjepartene vi deler personopplysningene dine med, kan befinne seg i USA og andre land utenfor EØS, inkludert i land som kanskje ikke tilbyr det samme nivået av datavern som hjemlandet ditt. Vi iverksetter egnede tiltak for å sikre at mottakere av personopplysningene dine beskytter dem, slik som standard avtalebestemmelser for datavern. Du kan få en kopi av disse ved å sende en e-post til privacy@starbucks.com.

Privacy Shield

Vi deler personopplysningene dine med Starbucks Corporation, som deltar i og har sertifisert sitt samsvar med Privacy Shield-rammeverket som gjelder mellom EU og USA samt Sveits og USA. Starbucks forplikter seg til å behandle alle personopplysninger mottatt fra EU-medlemsland og Sveits i tråd med Privacy Shield-rammeverkets gjeldende prinsipper. Du kan lese mer om Privacy Shield og se sertifiseringen til Starbucks Corporation ved å besøke USAs handelsdepartements Privacy Shield-liste her: https://www.privacyshield.gov/list.

Starbucks Corporation er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene det mottar, og deretter overfører til en tredjepart som opptrer som en agent på dets vegne, i tråd med Privacy Shield-rammeverket. Starbucks overholder Privacy Shield-prinsippene for alle videreoverføringer av personopplysninger fra EU og Sveits, inkludert bestemmelsene om videreoverføringsansvar.
Når det gjelder personopplysninger som mottas eller overføres i tråd med Privacy Shield-rammeverket, er Starbucks Corporation underlagt reguleringsfullmaktene til U.S. Federal Trade Commission. I visse situasjoner kan Starbucks være pålagt å oppgi personopplysninger som svar på lovlige forespørsler fra offentlige myndigheter, inkludert for å oppfylle krav til nasjonal sikkerhet eller rettshåndhevelse.

Hvis du har et uløst problem med personvern eller databruk som ikke har blitt behandlet tilfredsstillende, kan du kontakte følgende USA-baserte tredjepartsleverandør av tvisteløsninger (kostnadsfritt) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Under visse omstendigheter, som beskrives nærmere på Privacy Shields nettsted her: https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, kan du ha rett til å påberope deg bindende voldgift når andre tvisteløsningsprosedyrer er prøvd.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål, kommentarer eller bekymringer som gjelder personvern, er det bare å kontakte oss. Skriv til oss på adressen: Starbucks EMEA Limited, Building 7 Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE, eller send en e-post til personvernombudet vårt på privacy@starbucks.com.

Hei. Vi ser at du bruker en eldre nettleser for å besøke nettstedet vårt.

Dette nettstedet vil ikke fungere ordentlig med nettleseren du bruker for øyeblikket. For at du skal få den beste opplevelsen, anbefaler vi deg å bytte til en av følgende nettlesere: