Prohlášení společnosti Starbucks o ochraně osobních údajů

Poslední změna: 29. ledna 2022

Děkujeme vám, že jste navštívili webové stránky společnosti Starbucks RTD a že jste si přečetli naše prohlášení o ochraně osobních údajů. Ve společnosti Starbucks jsme se zavázali chránit práva našich zákazníků na soukromí. Cílem tohoto prohlášení společnosti Starbucks o ochraně osobních údajů (dále jen „prohlášení“) je vysvětlit vám srozumitelným jazykem, jaké osobní údaje nebo informace o vás společnosti Starbucks EMEA Limited, Starbucks Corporation a její příslušné dceřiné společnosti a přidružené společnosti („my“, „nás“, „naše“, „Starbucks“) shromažďují a proč, jak s vašimi osobními údaji nakládáme a chráníme je, jak dodržujeme vaše práva na ochranu osobních údajů a jaké máte možnosti volby. Vaše osobní údaje nebo informace jsou veškeré informace, které vás identifikují, ověřují a mohou být spojeny s vámi a vašimi transakcemi, chováním nebo preferencemi.

Toto prohlášení se vztahuje na webové stránky umístěné na adrese starbucksrtd.com (dále jen „stránky“) a na jakékoli další webové stránky nebo aplikace spojené se značkami nebo produkty Starbucks, které odkazují prohlížející osoby nebo uživatele na toto prohlášení. Webové stránky, které vlastní a provozuje společnost Starbucks, mohou obsahovat odkazy na webové stránky, které vlastní a provozují jiné společnosti. Toto prohlášení se nevztahuje na internetové stránky a služby, které vlastní a provozují třetí strany. Termínem „vaše zařízení“ se rozumí jakýkoli počítač, tablet, chytrý telefon nebo jiné zařízení, které používáte k přístupu na webové stránky.

Toto prohlášení vstoupilo v platnost dnem uvedeným v horní části této webové stránky. Toto prohlášení můžeme čas od času aktualizovat. Pokud provedeme zásadní změny, na této stránce zveřejníme aktualizované prohlášení a změníme datum v horní části webové stránky s tímto prohlášením. Doporučujeme vám toto datum při návštěvě našich webových stránek a mobilních aplikací sledovat, abyste zjistili, zda jsou k dispozici aktualizace a změny tohoto prohlášení. O veškerých změnách tohoto prohlášení, které by mohly podstatně ovlivnit způsob, jakým používáme nebo zveřejňujeme vaše osobní údaje, vás budeme informovat před tím, než změna nabude účinnosti.

ÚDAJE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

JAK POUŽÍVÁME VAŠE ÚDAJE

JAK SDÍLÍME VAŠE ÚDAJE

SOUBORY COOKIE A PODOBNÉ TECHNOLOGIE

VAŠE VOLBY

JAK CHRÁNÍME VAŠE ÚDAJE

POUŽÍVÁNÍ DĚTMI

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI

KONTAKTUJTE NÁS

Údaje, které shromažďujeme

Tyto stránky po vás nepožadují žádné osobní údaje, jako je vaše jméno nebo kontaktní údaje. Nicméně, pokud používáte tyto webové stránky, shromažďujeme některé informace automaticky prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií, které nám pomáhají pochopit, jak stránky používáte a jak můžeme zlepšit vaše zkušenosti. Tyto informace zahrnují:

 • Zařízení a použití údajů – Shromažďujeme údaje týkající se vašeho zařízení a prohlížeče, jako je typ používaného zařízení, váš operační systém, použitý prohlížeč, poskytovatel internetových služeb, adresa internetového protokolu (IP), webová stránka, která vás odkázala na naši webovou stránku, webové stránky, které si prohlížíte (včetně data a času, kdy jste je prohlíželi), služby nebo funkce, ke kterým máte přístup nebo které používáte (včetně data a času vašeho přístupu nebo použití) a reklamy, na které kliknete nebo které přejedete. K shromažďování těchto informací používáme soubory cookie a podobné technologie.
 • Informace o poloze – Za účelem vylepšení nebo usnadnění stránek shromažďujeme informace o poloze vašeho zařízení. Můžeme také používat informace o poloze zařízení, které používáte, aby nám pomohly porozumět tomu, jak jsou naše stránky používány, a poskytovat tak relevantnější reklamu. Pokud si přejete, abychom informace o této poloze neshromažďovali, přejděte níže do sekce s názvem „Vaše volby“.
Jak používáme vaše údaje

Údaje, které o vás shromažďujeme, používáme k různým účelům, včetně:

 • k našim legitimním obchodním účelům, včetně:
  • údržby, zlepšování a analyzování stránek;
  • odhalování, předcházení nebo vyšetřování narušení bezpečnosti nebo podvodů;
  • a usnadnění funkčnosti stránek.
 • dodržování našich zákonných povinností, například vedení příslušných záznamů pro interní administrativní účely, jak je vyžadováno platnými zákony, a poskytování důležitých informací o bezpečnosti produktů a upozornění na stažení produktů;
 • na základě vašeho souhlasu, například za účelem zasílání personalizovaných informací o promoakcích a speciálních nabídek prostřednictvím e-mailu a jiných elektronických prostředků nebo informování o našich značkách, produktech a akcích nebo za jinými propagačními účely.

Pokud shromažďujeme a zpracováváme vaše údaje s vaším souhlasem, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání vašeho souhlasu neovlivní jakékoli zpracování v rámci zákona, které jsme provedli před vaším odvoláním, a neovlivní ani zpracování vašich údajů prováděné na základě jiných zákonných důvodů zpracování, než je váš souhlas.

Jak sdílíme vaše údaje

Vaše údaje sdílíme za následujících okolností:

Když spolupracujeme – Společnost Starbucks EMEA Limited, její přidružené společnosti a společnost Starbucks Corporation včetně jejích dceřiných společností a přidružených společností mohou sdílet informace mezi sebou za účelem řízení a zpracování analýz, rozhodování a k jiným obchodním účelům. Vaše údaje můžeme například sdílet v rámci těchto společností za účelem rozšíření a propagace našich nabídek produktů a služeb.

Když spolupracujeme s poskytovateli služeb – Vaše údaje sdílíme s poskytovateli služeb, kteří nám poskytují podpůrné služby, jako jsou hosting webových stránek, doručování e-mailů a poštovních zásilek, mapování polohy, dodávání produktů a služeb, analytické služby nebo provádění akademického výzkumu.

Když spolupracujeme na obchodních transakcích – Pokud se staneme součástí fúze nebo jiné situace zahrnující převod některých nebo všech našich obchodních aktiv, můžeme vaše údaje sdílet s podnikatelskými subjekty nebo osobami zapojenými do těchto jednání nebo převodu.

Pokud nám sdílení údajů pomáhá chránit právní zájmy – Vaše údaje můžeme zveřejnit, pokud se domníváme, že je jejich zveřejnění vyžadováno zákonem, soudním předvoláním nebo jiným právním postupem, pokud se domníváme, že je jejich zveřejnění nezbytné k prosazování našich dohod nebo zásad nebo pokud se domníváme, že nám jejich zveřejnění pomůže chránit práva, majetek nebo bezpečnost společnosti Starbucks nebo našich zákazníků či partnerů.

Když nám dáte souhlas – Informace o vás můžeme sdílet s jinými společnostmi, pokud nám dáte svolení nebo nás požádáte, abychom tyto informace sdíleli.

Soubory cookie a podobné technologie

My a ostatní firmy používáme různé technologie ke shromažďování informací o vašem zařízení a používání stránek. Tyto technologie zahrnují soubory cookie a java skripty. Většinu webových prohlížečů lze naprogramovat tak, aby přijímaly nebo odmítaly použití některých nebo všech těchto technologií, ale i přesto budete muset provést další kroky k deaktivaci nebo kontrole ostatních technologií. Další informace naleznete v sekci tohoto prohlášení nazvané „Vaše volby“.

Soubory cookie – Soubory cookie jsou malé datové soubory, které jsou odesílány ze serveru webových stránek a jsou ukládány na pevném disku ve vašem zařízení pouze po dobu trvání vaší návštěvy („soubory cookie platné po dobu relace“) nebo na dobu určitou („trvalé soubory cookie“). Soubory cookie obsahují informace, které mohou být později přečteny webovým serverem.

Java skripty – Java skripty jsou fragmenty kódu vložené do různých částí webových stránek a aplikací, které usnadňují různé operace, včetně urychlení obnovení určité funkce nebo sledování používání různých online komponent.

Sociální sítě - Na stránky jsme přidali určité funkce, které umožňují sociálním sítím (jako jsou Facebook, Instagram a Google) sledovat aktivity svých členů nebo shromažďovat určité informace, když používají naše webové stránky nebo mobilní aplikace. Tyto funkce mohou zahrnovat technologie, kterým říkáme „zásuvné moduly“ a „widgety“. Zásuvné moduly vytvářejí přímé spojení mezi dvěma webovými stránkami a widgety jsou interaktivní miniprogramy, které na našich webových stránkách slouží k poskytování služeb jiných společností. Pokud vás znepokojuje způsob, jakým sociální síť sleduje vaši aktivitu, kontaktujte danou sociální síť nebo si přečtěte její zásady ochrany osobních údajů. Můžete si například přečíst zásady používání údajů sítě Facebook na https://www.facebook.com/about/privacy/.

Tyto a podobné technologie se používají k následujícím účelům:

Služby a funkčnost – Některé z těchto technologií jsou vyžadovány, aby vám umožnily přístup a používání stránek a různých služeb a funkcí, které nabízíme. Bez těchto technologií by některé služby a funkce na našich webových stránkách a v mobilních aplikacích nefungovaly správně.

Sledování výkonnosti – Některé z těchto technologií nám pomáhají analyzovat a odhadovat provoz a vyhodnocovat objem využívání služeb a funkcí na stránkách. Ukazují nám, jak návštěvníci a zákazníci komunikují s našimi digitálními prostředky, zda se vyskytly nějaké chyby, do jaké míry jsou určité webové stránky, aplikace, služby nebo funkce přístupné a používané, jaká je jejich výkonnost nebo jak fungují. Tyto technologie nám pomáhají porozumět tomu, jak jsou stránky používány, a pomáhají nám zlepšovat obsah a fungování našich online stránek. Pokud se tyto technologie používají ke sledování výkonnosti, nejsou shromažďovány žádné údaje, které by vás mohly identifikovat.

Pohodlí uživatele – Některé z těchto technologií usnadňují používání zpřístupněných stránek a jejich služeb a funkcí tak, že urychlují jejich načítání a obnovování a pamatují si informace, které jste zadali při předchozích návštěvách.

Marketing – Některé z těchto technologií jsou používány k přizpůsobení vaší zkušenosti na stránkách prostřednictvím řízení propagačních akcí, reklam a dalších marketingových sdělení, která se mohou objevit, když přistupujete nebo používáte tyto nebo jiné digitální prostředky. Tyto technologie nám také pomáhají zjistit, které služby a funkce používáte a jak získáváte informace o nás. Tyto informace můžeme použít k personalizaci vaší návštěvy webu nebo k zasílání reklam a relevantních informací o propagačních akcích.

Třetí strany - Některé z výše uvedených funkcí, analýz, obsahu a reklamy na stránkách mohou být poskytovány třetími stranami, které shromažďují informace o zařízení a používání a informace o poloze na různých zařízeních prostřednictvím souborů pro vývoj mobilního softwaru, souborů cookie a dalších podobných technologií. Další informace o odmítnutí cílené reklamy a o řízeném používání souborů cookie a jiných podobných technologií najdete v části „Vaše volby“ tohoto prohlášení.

Vaše volby

Informace o poloze – Své zařízení můžete nastavit tak, aby nám ani třetím stranám nebyly zasílány informace o vaší fyzické poloze, a to a) deaktivováním služeb zjišťování polohy v nastavení zařízení nebo b) odepřením přístupu některým webovým stránkám nebo mobilním aplikacím k informacím o poloze změnou příslušných preferencí a oprávnění v nastavení vašeho mobilního zařízení nebo prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že vaše poloha může být odvozena z nastavení Wi-Fi, Bluetooth a dalších zařízení. Další informace naleznete v nastavení zařízení.

Soubory cookie a podobné technologie – Soubory cookie můžete odmítnout úpravou příslušných nastavení ve svém prohlížeči. Každý prohlížeč je jiný, ale mnoho běžných prohlížečů (Internet Explorer, Chrome, Firefox a Safari) má preference nebo možnosti, které lze upravit tak, aby vám umožnily přijímat nebo odmítat soubory cookie a některé další technologie před jejich nastavením nebo instalací nebo vám umožnily odstranit či odmítnout použití nebo instalaci některých technologií úplně. Pokud se chcete dozvědět, jak správně upravit nastavení prohlížeče, použijte nabídku Nápověda ve vašem prohlížeči.

Cílené reklamy podle vašich zájmů – Mnoho reklamních společností, které shromažďují informace pro cílení reklamy na základě zájmů, jsou členy organizací European Interactive Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative a Digital Advertising Alliance, které provozují webové stránky, kde lidé mohou odhlásit reklamy cílené na základě zájmů zasílané jejich členy. Za účelem odhlášení odběru prostřednictvím těchto stránek, navštivte http://www.youronlinechoices.com, www.AboutAds.info a http://optout.networkadvertising.org/#!/

Google Analytics – K agregaci a analýze údajů o tom, jak používáte naše webové stránky, používáme Google Analytics. Pokud se chcete od analytických služeb společnosti Google odhlásit, navštivte webové stránky společnosti Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ (více informací o tom, jak Google shromažďuje a zpracovává data, najdete na webových stránkách Google: https://www.google.com/policies/privacy/partners/).

Technologie „Do Not Track“ (nesledovat). – Některé webové prohlížeče nabízejí preferenci „Do Not Track“ (nesledovat). Ta přenáší hlavičku „Do Not Track“ (nesledovat) na navštívené webové stránky a informuje je o tom, že si nepřejete, aby vaše aktivita byla sledována. Stránky v současné době nereagují na signály „Do Not Track“ (nesledovat) používané v rámci prohlížeče.

Vaše práva

V závislosti na platné legislativě můžete mít různá práva týkající se vašich osobních údajů, jako je právo na přístup, opravu, omezení, nesouhlas, přenositelnost a vymazání. Tato práva podléhají omezením stanoveným platnými zákony. Pokud si přejete příslušná práva uplatnit, kontaktujte nás prostřednictvím některého z níže uvedených způsobů.

Pokud jste návštěvníkem v EU a domníváte se, že naše zpracování vašich osobních údajů porušuje platnou legislativu, můžete zaslat stížnost dozorovému orgánu.

Jak chráníme vaše údaje

Společnost Starbucks chrání vaše údaje pomocí technických, fyzických a administrativních bezpečnostních opatření, aby snížila riziko ztráty, zneužití, neoprávněného přístupu, zveřejnění nebo změn vašich údajů. Přestože používáme bezpečnostní technologie a postupy, které nám pomáhají vaše osobní údaje chránit, žádný systém ani síť nemohou zaručit 100% bezpečnost.

Společnost Starbucks uchovává vaše údaje pouze po dobu, která je ke každému z účelů přiměřeně nutná.

Používání dětmi

Naše webové stránky nejsou určeny osobám mladším 13 let. Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce dítěte a domníváte se, že jsme získali a shromáždili informace o vašem dítěti, kontaktujte nás způsobem popsaným v sekci „Kontaktujte nás“ tohoto prohlášení.

Předávání osobních údajů na mezinárodní úrovni

Některé třetí strany, se kterými sdílíme vaše osobní údaje, se mohou nacházet v USA a dalších zemích mimo Evropský hospodářský prostor, včetně zemí, které nemusí zajišťovat stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako vaše domovská země. Abychom zajistili, že příjemci vašich osobních údajů tyto údaje dostatečně chrání, uplatňujeme příslušná opatření, jako jsou například standardní smluvní doložky o ochraně osobních údajů, jejichž kopii lze získat na základě žádosti zaslané na e-mailovou adresu: privacy@starbucks.com.

Štít na ochranu osobních údajů

Vaše osobní údaje sdílíme se společností Starbucks Corporation, která je součástí a osvědčila shodu s platnými právními předpisy prostřednictvím dohod mezi EU a USA a Švýcarskem a USA. Rámec na ochranu osobních údajů. Společnost Starbucks se zavázala nakládat s veškerými osobními údaji získanými v členských zemích Evropské unie (EU) a ve Švýcarsku v rámci štítu na ochranu osobních údajů a v souladu s platnými zásadami. Další informace o ochraně osobních údajů a certifikaci společnosti Starbucks Corporation najdete na webové stránce Ministerstva obchodu USA se seznamem společností, které jsou členem štítu na ochranu soukromí zde: https://www.privacyshield.gov/list.

V souladu s ochranou osobních údajů je společnost Starbucks Corporation odpovědná za zpracování osobních údajů, které obdrží a následně předá třetí osobě, jež jedná jejím jménem jako zprostředkovatel. Společnost Starbucks dodržuje zásady ochrany osobních údajů pro veškeré další přenosy osobních údajů z EU a Švýcarska, včetně ustanovení o odpovědnosti za další přenosy.
Pokud jde o osobní údaje získané nebo předané v rámci štítu na ochranu osobních údajů, společnost Starbucks Corporation podléhá regulačním pravomocím americké Federální obchodní komise. V některých případech může být společnost Starbucks povinna zveřejnit osobní údaje na základě oprávněné žádosti orgánů veřejné moci, a to i za účelem splnění požadavků pro zajištění národní bezpečnosti nebo vymáhání práva.

Pokud máte nějaký problém týkající se ochrany soukromí nebo používání dat, který nebyl vyřešen k vaší spokojenosti, obraťte se na následujícího poskytovatele služeb pro řešení sporů třetích stran se sídlem v USA (bezplatně) prostřednictvím webové stránky https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Pokud byly vyčerpány veškeré dostupné možnosti řešení sporů, můžete mít za určitých podmínek, které jsou podrobněji popsány na internetových stránkách štítu na osobních údajů zde: https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, nárok na zahájení závazného rozhodčího řízení.

Kontaktujte nás

Uvítáme veškeré vaše dotazy a komentáře a obavy související s ochranou osobních údajů. Veškerou korespondenci zasílejte na adresu: Starbucks EMEA Limited, Building 7 Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE nebo e-mailem na adresu pověřence pro ochranu dat: privacy@starbucks.com.

Ahoj. Všimli jsme si, že k návštěvě našeho webu používáte starší prohlížeč.

V prohlížeči, který právě používáte, tato webová stránka nebude fungovat správně. Aby byl váš zážitek co nejlepší, doporučujeme vám přejít na některý z následujících prohlížečů: